Основни подаци
Дневни финансијски извештај за дан: 20.0..31.1
Дневни финансијски извештај за дан: 20.7..31.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.5..31.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.1..31.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.8..30.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.5..30.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.1..30.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.1..29.1
Дневни финансијски извештај за дан: 20.8..29.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.5..29.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.1..28.1
Дневни финансијски извештај за дан: 20.8..28.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.6..28.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.3..28.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.2..28.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.2..27.1
Дневни финансијски извештај за дан: 20.9..27.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.6..27.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.3..27.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.2..27.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.2..26.1
Дневни финансијски извештај за дан: 20.9..26.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.6..26.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.4..26.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.0..25.1
Дневни финансијски извештај за дан: 20.7..25.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.0..24.1
Дневни финансијски извештај за дан: 20.7..24.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.4..24.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.1..24.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.8..23.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.5..23.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.1..23.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.1..22.1
Дневни финансијски извештај за дан: 20.8..22.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.5..22.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.1..21.1
Дневни финансијски извештај за дан: 20.8..21.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.6..21.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.3..21.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.2..21.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.09.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 19.09.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 18.09.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 16.09.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 15.09.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 14.09.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 13.09.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 12.09.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 11.09.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 09.09.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 08.09.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 07.09.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 06.09.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 05.09.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 01.09.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 30.08.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 29.08.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 28.08.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 26.08.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 25.08.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 23.08.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 22.08.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 21.08.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 19.08.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 18.08.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 17.08.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 16.08.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 15.08.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 14.08.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 12.08.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 11.08.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 10.08.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 09.08.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 08.08.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 05.08.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 04.08.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 03.08.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 02.08.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 01.08.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 31.07.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 29.07.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 28.07.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 26.07.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 25.07.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 24.07.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 22.07.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 21.07.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 20.07.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 19.07.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 15.07.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 14.07.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 13.07.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 12.07.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 11.07.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 10.07.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 05.07.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 04.07.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 03.07.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 01.07.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 30.06.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 29.06.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 28.06.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 27.06.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 26.06.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 24.06.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 23.06.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 22.06.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 20.06.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 19.06.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 17.06.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 16.06.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 15.06.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 14.06.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 13.06.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 10.06.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 09.06.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 09.06.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 08.06.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 07.06.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 06.06.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 05.06.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 03.06.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 31.05.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 30.05.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 29.05.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 26.05.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 24.05.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 23.05.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 22.05.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 20.05.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 19.05.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 18.05.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 17.05.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 16.05.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 13.05.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 12.05.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 11.05.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 10.05.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 09.05.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 08.05.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 06.05.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 05.05.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 04.05.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 03.05.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 29.04.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 27.04.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 25.04.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 24.04.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 22.04.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 21.04.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 20.04.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 19.04.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 18.04.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 14.04.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 13.04.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 12.04.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 11.04.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 10.04.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 08.04.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 07.04.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 06.04.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 04.04.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 03.04.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 28.03.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 24.03.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 23.03.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 21.03.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 17.03.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 16.03.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 15.03.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 14.03.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 13.03.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 10.03.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 09.03.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 08.03.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 06.03.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 03.03.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 01.03.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 28.02.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 27.02.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 24.02.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 23.02.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 22.02.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 21.02.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 20.02.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 14.02.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 13.02.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 10.02.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 09.02.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 08.02.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 06.02.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 06.02.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 03.02.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 01.02.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 31.01.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 30.01.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 26.01.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 25.01.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 23.01.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 20.01.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 17.01.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 16.01.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 13.01.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 11.01.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 10.01.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 09.01.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 06.01.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 05.01.2023
Дневни финансијски извештај за дан: 30.12.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 28.12.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 23.12.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 22.12.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 21.12.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 20.12.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 19.12.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 16.12.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 15.12.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 14.12.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 13.12.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 12.12.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 09.12.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 07.12.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 06.12.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 05.12.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 02.12.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 01.12.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 30.11.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 29.11.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 28.11.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 25.11.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 24.11.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 22.11.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 21.11.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 18.11.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 10.11.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 08.11.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 07.11.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 04.11.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 03.11.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 02.11.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 01.11.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 28.10.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 26.10.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 25.10.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 24.10.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 21.10.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 19.10.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 18.10.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 17.10.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 14.10.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 13.10.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 12.10.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 11.10.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 10.10.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 07.10.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 06.10.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 04.10.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 03.10.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 31.08.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 30.08.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 29.08.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 26.08.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 22.08.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 19.08.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 18.08.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 17.08.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 16.08.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 15.08.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 11.08.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 10.08.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 09.08.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 08.08.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 05.08.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 02.08.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 01.08.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 29.07.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 28.07.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 26.07.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 25.07.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 22.07.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 21.07.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 20.07.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 19.07.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 15.07.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 14.07.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 13.07.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 11.07.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 08.07.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 06.07.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 05.07.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 04.07.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 01.07.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 29.06.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 27.06.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 24.06.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 23.06.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 22.06.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 21.06.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 20.06.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 17.06.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 16.06.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 15.06.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 13.06.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 10.06.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 09.06.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 06.06.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 03.06.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 02.06.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 01.06.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 30.05.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 27.05.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 26.05.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 25.05.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 24.05.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 23.05.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 20.05.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 18.05.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 17.05.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 16.05.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 13.05.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 12.05.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 11.05.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 10.05.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 09.05.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 06.05.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 05.05.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 04.05.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 27.04.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 26.04.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 21.04.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 20.04.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 19.04.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 18.04.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 15.04.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 13.04.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 11.04.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 08.04.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 06.04.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 05.04.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 04.04.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 01.04.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 30.03.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 29.03.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 28.03.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 25.03.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 23.03.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 22.03.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 21.03.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 18.03.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 17.03.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 15.03.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 14.03.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 11.03.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 10.03.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 08.03.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 07.03.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 04.03.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 02.03.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 01.03.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 28.02.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 25.02.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 22.02.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 21.02.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 18.02.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 17.02.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 14.02.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 11.02.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 09.02.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 08.02.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 07.02.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 04.02.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 01.02.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 28.01.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 27.01.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 25.01.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 24.01.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 21.01.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 18.01.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 17.01.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 14.01.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 13.01.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 12.01.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 11.01.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 10.01.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 09.01.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 05.01.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 04.01.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 93. 0.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 92. 0.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 92. 0.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 92. 0.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 92. 0.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 92. 0.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 92. 0.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 92. 0.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 91. 0.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 91. 0.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 91. 0.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 91. 0.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 91. 0.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 91. 0.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 90. 0.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 80. 0.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 70. 0.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 50. 0.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 30. 0.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 20. 0.2022
Дневни финансијски извештај за дан: 10.14.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 10.13.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 31.12.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 30.12.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 29.12.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 28.12.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 27.12.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 24.12.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 23.12.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 22.12.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 21.12.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 20.12.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 17.12.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 15.12.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 14.12.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 13.12.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 10.12.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 09.12.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 06.12.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 03.12.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 01.12.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 30.11.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 29.11.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 26.11.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 25.11.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 24.11.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 23.11.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 22.11.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 19.11.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 18.11.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 17.11.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 16.11.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 15.11.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 12.11.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 10.11.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 09.11.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 08.11.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 05.11.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 04.11.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 03.11.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 02.11.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 01.11.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 29.10.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 26.10.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 22.10.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 21.10.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 20.10.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 19.10.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 18.10.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 08.10.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 04.10.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 30.09.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 29.09.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 27.09.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 24.09.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 23.09.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 21.09.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 17.09.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 16.09.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 15.09.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 14.09.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 13.09.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 10.09.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 06.09.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 03.09.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 01.09.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 31.08.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 30.08.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 27.08.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 26.08.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 24.08.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 23.08.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 20.08.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 19.08.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 18.08.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 17.08.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 16.08.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 13.08.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 12.08.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 11.08.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 10.08.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 06.08.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 03.08.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 02.08.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 30.07.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 29.07.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 27.07.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 23.07.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 22.07.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 21.07.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 20.07.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 19.07.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 16.07.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 15.07.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 14.07.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 13.07.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 12.07.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 09.07.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 08.07.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 05.07.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 02.07.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 01.07.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 29.06.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 28.06.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 25.06.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 23.06.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 21.06.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 18.06.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 17.06.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 16.06.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 15.06.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 11.06.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 10.06.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 07.06.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 04.06.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 01.06.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 31.05.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 28.05.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 27.05.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 26.05.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 24.05.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 21.05.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 20.05.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 19.05.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 18.05.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 17.05.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 14.05.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 13.05.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 12.05.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 11.05.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 07.05.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 05.05.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 29.04.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 27.04.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 26.04.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 23.04.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 22.04.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 20.04.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 19.04.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 16.04.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 15.04.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 14.04.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 13.04.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 12.04.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 09.04.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 05.04.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 02.04.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 01.04.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 31.03.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 29.03.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 26.03.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 23.03.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 22.03.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 18.03.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 17.03.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 16.03.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 15.03.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 15.03.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 12.03.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 11.03.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 10.03.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 08.03.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 05.03.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 04.03.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 03.03.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 02.03.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 01.03.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 26.02.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 25.02.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 23.02.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 22.02.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 19.02.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 18.02.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 17.02.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 12.02.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 11.02.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 10.02.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 05.02.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 04.02.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 03.02.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 01.02.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 29.01.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 28.01.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 27.01.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 26.01.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 25.01.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 22.01.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 21.01.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 20.01.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 19.01.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 18.01.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 14.01.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 13.01.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 12.01.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 11.01.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 08.01.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 06.01.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 05.01.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 04.01.2021
Дневни финансијски извештај за дан: 31.12.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 30.12.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 29.12.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 28.12.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 25.12.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 24.12.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 23.12.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 21.12.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 18.12.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 17.12.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 16.12.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 15.12.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 14.12.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 14.12.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 11.12.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 09.12.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 08.12.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 07.12.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 04.12.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 01.12.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 30.11.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 30.11.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 27.11.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 26.11.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 25.11.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 24.11.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 23.11.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 20.11.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 19.11.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 18.11.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 17.11.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 16.11.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 13.11.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 12.11.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 10.11.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 09.11.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 06.11.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 04.11.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 03.11.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 02.11.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 30.10.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 29.10.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 28.10.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 27.10.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 26.10.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 23.10.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 22.10.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 21.10.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 20.10.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 19.10.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 16.10.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 15.10.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 14.10.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 13.10.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 12.10.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 09.10.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 06.10.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 05.10.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 05.10.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 02.10.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 01.10.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 30.09.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 29.09.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 28.09.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 25.09.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 24.09.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 22.09.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 21.09.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 18.09.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 15.09.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 14.09.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 14.09.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 11.09.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 10.09.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 09.09.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 07.09.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 07.09.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 04.09.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 02.09.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 01.09.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 31.08.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 31.08.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 28.08.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 27.08.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 24.08.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 24.08.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 21.08.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 20.08.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 19.08.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 18.08.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 17.08.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 17.08.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 14.08.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 12.08.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 11.08.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 10.08.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 07.08.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 06.08.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 04.08.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 03.08.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 03.08.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 31.07.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 29.07.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 28.07.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 27.07.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 27.07.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 24.07.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 21.07.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 20.07.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 20.07.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 17.07.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 16.07.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 14.07.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 13.07.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 13.07.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 10.07.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 09.07.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 08.07.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 07.07.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 06.07.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 03.07.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 02.07.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 01.07.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 29.06.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 26.06.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 24.06.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 23.06.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 22.06.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 19.06.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 18.06.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 17.06.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 16.06.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 15.06.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 12.06.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 08.06.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 08.06.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 05.06.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 04.06.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 02.06.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 01.06.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 01.06.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 28.05.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 27.05.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 26.05.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 25.05.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 25.05.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 22.05.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 21.05.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 20.05.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 19.05.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 18.05.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 15.05.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 14.05.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 13.05.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 12.05.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 11.05.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 11.05.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 08.05.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 04.05.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 04.05.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 30.04.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 28.04.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 27.04.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 24.04.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 23.04.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 21.04.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 17.04.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 16.04.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 15.04.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 13.04.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 13.04.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 10.04.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 09.04.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 07.04.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 06.04.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 06.04.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 03.04.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 01.04.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 31.03.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 30.03.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 27.03.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 23.03.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 23.03.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 20.03.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 18.03.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 17.03.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 16.03.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 16.03.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 13.03.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 11.03.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 10.03.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 09.03.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 09.03.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 06.03.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 05.03.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 04.03.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 03.03.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 02.03.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 02.03.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 28.02.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 27.02.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 26.02.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 25.02.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 24.02.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 24.02.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 21.02.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 20.02.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 19.02.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 18.02.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 18.02.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 14.02.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 13.02.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 11.02.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 10.02.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 10.02.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 07.02.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 05.02.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 04.02.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 03.02.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 03.02.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 31.01.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 30.01.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 29.01.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 27.01.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 27.01.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 24.01.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 22.01.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 20.01.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 20.01.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 17.01.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 16.01.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 15.01.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 14.01.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 13.01.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 13.01.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 10.01.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 09.01.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 08.01.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 06.01.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 03.01.2020
Дневни финансијски извештај за дан: 31.12.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 30.12.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 30.12.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 27.12.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 26.12.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 25.12.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 24.12.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 23.12.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 20.12.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 19.12.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 18.12.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 16.12.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 16.12.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 13.12.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 13.12.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 12.12.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 11.12.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 10.12.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 09.12.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 09.12.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 06.12.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 05.12.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 03.12.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 02.12.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 02.12.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 27.11.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 26.11.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 25.11.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 22.11.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 21.11.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 20.11.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 19.11.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 18.11.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 18.11.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 15.11.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 14.11.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 13.11.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 12.11.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 12.11.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 08.11.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 07.11.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 06.11.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 05.11.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 04.11.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 01.11.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 31.10.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 30.10.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 29.10.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 28.10.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 23.10.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 22.10.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 21.10.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 18.10.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 16.10.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 15.10.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 14.10.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 11.10.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 09.10.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 07.10.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 04.10.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 03.10.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 02.10.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 01.10.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 30.09.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 27.09.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 26.09.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 25.09.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 24.09.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 23.09.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 20.09.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 18.09.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 17.09.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 16.09.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 13.09.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 12.09.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 11.09.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 10.09.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 09.09.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 09.09.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 06.09.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 05.09.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 03.09.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 02.09.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 02.09.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 31.08.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 30.08.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 29.08.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 28.08.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 26.08.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 23.08.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 22.08.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 21.08.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 20.08.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 19.08.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 19.08.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 16.08.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 15.08.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 14.08.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 13.08.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 12.08.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 12.08.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 09.08.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 08.08.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 07.08.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 06.08.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 05.08.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 05.08.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 02.08.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 01.08.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 31.07.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 30.07.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 29.07.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 26.07.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 24.07.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 23.07.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 22.07.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 19.07.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 18.07.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 17.07.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 16.07.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 15.07.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 11.07.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 10.07.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 08.07.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 05.07.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 03.07.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 02.07.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 01.07.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 28.06.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 27.06.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 26.06.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 25.06.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 24.06.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 21.06.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 20.06.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 18.06.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 17.06.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 14.06.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 13.06.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 12.06.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 11.06.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 10.06.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 09.06.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 08.06.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 07.06.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 05.06.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 04.06.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 03.06.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 31.05.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 30.05.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 29.05.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 28.05.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 24.05.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 23.05.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 22.05.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 21.05.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 20.05.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 17.05.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 16.05.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 15.05.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 14.05.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 13.05.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 10.05.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 09.05.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 08.05.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 07.05.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 06.05.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 03.05.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 30.04.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 25.04.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 24.04.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 23.04.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 22.04.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 19.04.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 18.04.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 17.04.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 16.04.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 15.04.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 12.04.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 11.04.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 10.04.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 09.04.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 08.04.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 05.04.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 04.04.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 03.04.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 02.04.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 01.04.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 29.03.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 28.03.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 27.03.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 26.03.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 25.03.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 22.03.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 21.03.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 20.03.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 19.03.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 18.03.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 15.03.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 14.03.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 13.03.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 12.03.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 11.03.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 08.03.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 07.03.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 06.03.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 05.03.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 04.03.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 01.03.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 28.02.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 27.02.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 26.02.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 25.02.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 22.02.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 21.02.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 20.02.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 19.02.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 18.02.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 14.02.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 13.02.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 12.02.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 11.02.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 05.02.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 04.02.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 01.02.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 30.01.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 29.01.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 28.01.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 25.01.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 24.01.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 23.01.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 22.01.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 21.01.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 16.01.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 15.01.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 14.01.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 11.01.2019
Дневни финансијски извештај за дан: 20.2..20.1
Дневни финансијски извештај за дан: 20.9..20.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.6..20.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.5..20.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.3..20.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.2..20.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.2..19.1
Дневни финансијски извештај за дан: 20.9..19.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.7..19.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.6..19.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.5..19.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.4..19.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.0..18.1
Дневни финансијски извештај за дан: 20.9..18.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.7..18.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.5..18.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.4..18.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.4..18.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.0..17.1
Дневни финансијски извештај за дан: 20.7..17.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.5..17.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.5..17.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.1..17.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.8..16.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.5..16.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.1..16.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.1..15.1
Дневни финансијски извештај за дан: 20.5..15.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.1..14.1
Дневни финансијски извештај за дан: 20.8..14.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.6..14.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.3..14.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.2..14.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.2..13.1
Дневни финансијски извештај за дан: 20.9..13.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.6..13.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.3..13.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.2..13.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.2..12.1
Дневни финансијски извештај за дан: 20.9..12.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.7..12.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.6..12.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.0..11.1
Дневни финансијски извештај за дан: 20.8..11.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.7..11.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.4..11.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.0..10.1
Дневни финансијски извештај за дан: .2.7..10.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.5..10.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.4..10.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.1..10.0
Дневни финансијски извештај за дан: 02..2.1.11
Дневни финансијски извештај за дан: 20.8..09.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.5..09.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.1..09.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.8..08.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.5..08.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.1..07.1
Дневни финансијски извештај за дан: 20.7..07.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.6..07.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.3..07.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.2..07.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.2..06.1
Дневни финансијски извештај за дан: 20.9..06.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.6..06.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.3..06.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.2..06.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.2..05.1
Дневни финансијски извештај за дан: 20.9..05.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.7..05.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.6..05.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.5..05.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.0..04.1
Дневни финансијски извештај за дан: 20.9..04.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.7..04.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.4..04.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.1..04.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.1..04.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.0..03.1
Дневни финансијски извештај за дан: 20.5..03.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.8..02.0
Дневни финансијски извештај за дан: 20.8..01.0
Дневни финансијски извештај за дан: .2.7..01.0